Skapa Consist

 
  STEG 1

Öppna Start/Program/Microsoft Games/Train Simulator/Train Simulator Editors & Tools
Klicka på Activity Editor.

Klicka på File och sen på New.

Välj en "elektrisk" rutt, för att få tillgång till alla tåg. Klicka sedan på OK.

Klicka på OK igen.

Sätt muspekaren någonstans på linjen och högerklicka. Välj Place consist.

Klicka på New.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 2

Fyll i Name och Display name (skriv något som har med consistet att göra och helst något originellt).

Under Rolling stock types klickar du på knappen bredvid fältet och väljer mellan lok- och vagnsorter.

I Rolling stock fältet väljer du sedan, dom lok och/eller vagnar du vill ha.

Dubbelklicka på ett lok eller en vagn, så hamnar den i fönstret längst ner.
Du kan också markera och dra den ifrån Preview fönstret till fönstret längst ner.

Fortsätt att fylla på i fältet längst ner, så många lok och/eller vagnar du vill ha i din consist.

Ta hjälp av rullningslisten för att se alla lok och/eller vagnar.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 3

Vill du byta plats på något lok eller vagn, så sätter du muspekaren på loket eller vagnen och håller ned vänster musknapp.
Du får en röd linje (när du ska flytta loket eller vagnen) som talar om var den kommer hamna.
Släpp musknappen när loket/vagnen hamnat rätt!

På bilden har jag valt att flytta rälsbussen till mitt i mellan lok 1 och lok 2.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 4

Om du ångrar ett lok eller vagns val. Sätter du muspekaren på loket eller vagnen och håller nere vänster
musknapp, sen för du muspekaren (som nu är en knuten hand) till Couplings och släpper musknappen.

När du är nöjd med ditt val, klickar du på Save & exit.

I fältet i Place consist ska nu namnet på ditt consist visas. Om det gör det klickar du på OK.
Om det inte gör det klickar du på Cancel och börjar om.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

  STEG 5

Klicka på File och välj Exit Editor.

Du får nu en fråga om du ska spara ändringarna som gjorts i aktiviteten.
Klicka på Nej (Viktigt! klicka INTE på Ja!).

Nästa fråga, om du vill avsluta Train Simulator, klickar du Ja på.

Consistet du skapade sparas automatiskt i CONSIST mappen i Train Simulator. Och du
kan välja det nästa gång du ska köra en rutt. Men tänk på att om du skapade en consist med
ett ellok, så kan kan du bara välja det till "elektriska rutter".

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
         
   OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka!