Dynamiska Spår

 
         
  Dessa underbara små bitar som löser alla problem som de fasta bitarna gick bet på….
Visst, men det är en spårbit som är långt utöver de andra i komplexitet. Först några varningens ord, en del av egna erfarenheter och en del av andras.

Dynamiska spår är ofta en källa till trubbel. Många kraschade rutter eller konstiga beteenden kan härledas till dynamiska spår. Det jag nu säger, är inte baserat på exakt vetenskap, utan mer av vad jag och andra upplevt, och i en del aspekter undviker att utsätta de dynamiska spåren för.

Jag lägger aldrig ett dynamiskt spår mot en växel, utan jag har alltid minst en fast spårbit mellan.

Jag utnyttjar aldrig möjligheten att använda de dubbla radierna på ett dynamiskt spår.

Jag lägger aldrig två dynamiska så dom är mot varandra.

Jag strävar efter att hålla de dynamiska spåren så få som möjligt. Utnyttjar du X-tracks, så är dina förutsättningar att ha betydligt färre dynamiska spår mycket bättre tack vare de väl genomtänkta spårdelarna i X-tracks.

I det tillvägagångssätt som jag här beskriver är ett exempel på hur jag jobbar. Det finns naturligtvis massa olika situationer och metoder, men får du koll på det här sättet så kommer du ha ett bättre synsätt för att lösa de olika situationer du hamnar vid när du bygger.

De dynamiska spåren fungerar bara åt ett håll. Jo, det är faktiskt så, bara vänsterkurva. Ha, lätt, det är ju bara trycka ”T”, så flippar man. Nä, det är inte så lätt, den gör inte en ”mirror” utan den roterar hela spåret. Direkt efter flippningen ser det ju bra ut, men så fort du försöker att justera, så tappar du kontakten med ditt ursprungsspår och den dynamiska spårdelen hänger i luften. Jag ser till att planera arbetet så jag alltid lägger vänstersvängar. Det är mycket lättare att jobba så om man tänker på det i planeringen. Man kan om man vill göra högersvängar också, men då får du göra all justering med spåret i vänsterläge, flippa – kolla – flippa tillbaka – justera också samma sväng igen. Pyssligt, men det går. Men, som sagt, det är sällan eller aldrig som jag hamnar i situationen att behöva göra ett högerspår.

Nästa roliga egenhet med dynamiska spår, som du måste känna till. Om du ska göra ett dynamiskt spår i lutning, så är du bara att gratulera. Du kommer få bra träning i att hitta bra sätt att titta på spåret och jobba i 3 dimensioner. Egenheten i den här situationen är att när du trimmat in lutningen på dynamiska spåret, så ploppar den tillbaka till 0-lutning så fort du justerat. Ja, en enhet verkar den visuellt acceptera innan den hoppar tillbaka, utnyttja den till att se hur mycket justering behövs. Det får bli en separat beskrivning på det, tror jag.

Här är beskrivningen på hur jag gör en enkel, plan vänstersvängs applikation av dynamiskt spår:

 
  STEG 1

Placera kameran på ett sätt, så du har placeringen av det nya dyntracken framför dig. Du hittar dyntrack nederst i listan bland spåren, men före smalspår om du har X-tracks.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 2

Placera ditt spår, en liten stump på 2 meter dyker upp. Se till att du har menyn för dynamiska spår aktiv, det väljer du under ”windows” annars.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 3

Dra ut ett antal meter med rakt spår, i det här fallet ett trettiotal meter på varje rak del. Det är ett bra startläge och gör att det blir lättare att se hur spåret förändrar sig.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 4

Justera upp en rimlig radie på kurvan. Beroende på vad det är för spår, så får du ju välja utifrån det. Den här spårdelen hör hemma på en kurvig och låghastighets timmerbana, så runt 250m blir bra. Du kan alltid trimma senare..

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 5

Nu är det dags att grovsätta vinkeln på den kurviga delen. Dra upp den så det ser ut att peka ungefär rätt. Du kan naturligtvis trimma på radien vidare om du vill.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

  STEG 6

Placera kameran så du ser det mötande spåret rakt fram. Jag strävar efter att ha raka spår att möta mot, det är så mycket lättare då att ansluta utan att det blir en tråkig knick där dom möts.
Den raka delen använder vi oss av för att få samma vinkel på dyntracken som på den mötande.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 7

Dra ut mitten rakan, så den passerar det mötande spåret.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 8

Trimma ner start rakan så dyntracken lägger sig över det mötande spåret.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 9

Trimma på vinkeln så att mötande och dyntrack får samma vinkel.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

  STEG 10

Tillbaka o trimma på start rakan, så mötespunkten på spåren sammanfaller.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 11

Zooma in med kameran, fin trimma vinkel så spåren verkligen är parallella.
Man har lätt att se att det är två parallella linjer, så det är ganska lätt att trimma. Finjustera med start rakan så det inte finns några glapp i sidled.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 12

Sådär, nu är vinkel och sidoförflyttning intrimmat.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 13

Flytta kameran så du ser skarven från sidan, dra ner mitten rakan, så det blir ett litet glapp.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 14

Fin trimma med minsta enheten, så dyntrack PRECIS dockar mot det mötande spåret.
Inget glapp och inget överlapp. Ok, någon enstaka enhets överlapp accepteras av MSTS, men inte mycket.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 15

Välj nu F2 istället, avmarkera dynamiska spåret. Blåstolpen ska nu försvinna, annars har den inte kopplat ihop. Blåstolpen är helig, finns den kvar kommer inget fordon över där, inte.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 16

Voila.. Klart! Jag har i det här exemplet slagit av track markers, men jobba alltid med den påslagen. Då ser du vita streck ovanför spåren. Det är en kvittens att spåret finns i spårdatabasen. Saknas den, så har du problem.
Spåret till vänster är en malmbana, med större sth, och därmed flackare kurvor. På ”vår” bana så är sth bara 70km/t med sina radier på 250m.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

         
   OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka!