Kurvradier
 
             
             
 

Kurvradier

För ruttbyggare som vill bygga med realistiska kurvor på sina rutter kommer här en tabell med värden och en FAQ till tabellen.
Tabellen anger dels den minsta radien en kurva får ha vid en viss hastighet och dels den kurvradie nybyggda järnvägar helst skall ha.

Kurvor på linjen


Hastighet

Riktvärde

Minstavärde

Km/h

m

m

40

300

180

50

300

300

60

300

300

65

340

300

70

400

300

75

450

300

80

520

310

85

580

350

90

650

390

95

720

430

100

800

480

105

880

530

110

970

580

115

1060

630

120

1150

680

125

1250

740

130

1350

800

135

1460

870

140

1570

930

145

1680

1000

150

1800

1070

155

1920

1140

160

2050

1210

165

2180

1290

170

2310

1370

175

2450

1450

180

2590

1530

185

2740

1620

190

2880

1710

195

3040

1800

200

3200

1890

Växlar


Hastighet

Radie

Km/h

m

40

225

50

300

65

500

70

600

80

760

100

1200

Vad är kurvradier?
Enkelt sagt är det hur skarpt en kurva svänger.

Vad är riktvärde för något skumt begrepp?
Jo så här är det. När en järnväg projekteras räknar man med att den kommer ha samma sträckning i många, många år. Därför är det bra om järnvägen är byggd för att klar de snabbare tåg som kommer i framtiden. Byggs kurvorna med radier enligt riktvärdet klarar järnvägen en hastighetsökning på 30%. Därför eftersträvar man att bygga efter riktvärdet vid nyanläggning av järnvägar.

Jaha, så för att få en verklighetstrogen järnväg måste jag bygga med riktvärdet?
Nej, det behöver du inte istället kan du hålla dig till de minsta värdena en kurva får ha som också anges i tabellen.

Minsta värde vad är det då?
Minsta värde är den minsta radie som en kurva kan ha vid en viss hastighet. Detta är även den kolumn i tabellen som är mest intressant för oss ruttbyggare då våra rutter inte behöver klara en framtida hastighetshöjning.

Hur använder jag tabellen?
Du har t.ex. en kurva med radien 500 m. Du vill ha högsta möjliga hastighet genom kurvan. Därför väljer du minsta värdet, i tabellen konstaterar du att 100 Km/h har ett minsta värde på 480 m och att 105 Km/h har ett minsta värde på 530 m. Alltså sätter du hastigheten till 100 km/h i kurvan.

Varför minskar inte minsta radien mellan 75- 50 Km/h?
Normalt används inte mindre radier än 300 meter på linjen.

Vilka radier gäller inne på en station och på industrispår ?
Alla järnvägsfordon i Sverige skall klara en minsta radie på 150 meter, jag har dock hört talas om att det finns radier ner till 60 meter vid t.ex lokstationer.

Jag har en kurva eller hastighet som inte finns med i tabellen vad gör jag?
Du kan själv räkna ut kurvans radie eller den högsta tillåtna hastigheten i kurvan med hjälp av en av följande formler. Du behöver dock en mer avancerad miniräknare än den som finns i mobilen ;-)

  1.  Rrikt = (11,8*(1,3*V)2)/250  Riktvärde för en kurvas radie vid hastigheten V.
  1. Rmin = (11,8*V2)/250  Minstavärde för en kurvas radie vid hastigheten V.

3. Vrikt = (√((250*R)/11,8))*(1/1,3) Hastigheten i en kurva med radien R enligt riktvärdet

  1. Vmin = √((250*R)/11,8) Högsta hastigheten i en kurva med radien R

Varför har växlar andra värden?
Växlar är mycket mer avancerade än en vanlig kurva och har fler delar som utsätts för påfrestningar.

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
             
 
OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka! Click on our logo to go one step back!!!