Måla om

 
         
  Innan vi börjar måste du ha TGATool 2 installerat på din dator. Med det programmet kan du öppna
och ändra i ace filerna. Ace filerna innehåller alla målningar i Train Simulator. OBS! Dessa
ace filer kan inte öppnas med Winace! Du hittar TGATool 2 under länkar, här på MSTS-akuten.

Öppna TRAINSET mappen i Train Simulator och gör först en kopia på mappen av loket eller vagnen du vill
måla om. Jag brukar lägga denna kopia i en Backup mapp utanför Train Simulator. Kopian gör du för att
ha kvar original loket och kunna lägga tillbaka det om du skulle ångra dig.

 
  STEG 1

Nu dubbelklickar vi på TGATool2 och startar programmet.

Se till att Updated MakeAce står i fältet till höger. Om det inte står det och du inte kan välja det,
måste du hämta Tools update ifrån Microsoft Train Simulator sidan.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 2

Klicka på File och välj Load.

Leta reda på din Train Simulator mapp i Leta i (i Öppna fönstret).
Dubbelklicka på den och dubbelklicka på TRAINS mappen. Dubbelklicka också
på TRAINSET mapp, så får du upp alla tåg du har installerat.

Dubbelklicka nu på loket/vagnen du vill måla om (jag har valt HHP).

Om du inte ser några ace filer, måste du ändra i Filformat fältet, filformat till
ACE Image. Nu ska du se den/dom!

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 3

Dubbelklicka på en av ace filerna så öppnas den i TGATool 2. Är det fel fil, klickar du
på File och väljer Load igen.

Nu ska målningen av loket/vagnen visas i TGATool2.

Klicka på Image och välj Send Main Image To Editor.

Nu öppnas bilden i Paint och det är bara att måla. Om du har Paint Shop Pro eller
Photoshop, kan du välja att bilden ska öppnas där istället. Klicka på Prefs och
välj Select Editing Program.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 4

När du målat klart och är nöjd med ditt konstverk, klickar du på
Arkiv och väljer spara.

Byt fönster till TGATool2 och klicka på Image och välj Reload after Edit.

Klicka på Export och välj Ace (Alpha) om din bild innehåller en Alpha Channel (om den
har transparanta delar), annars väljer du Ace (no Alpha). Om den har Alpha Channel, så
visas det uppe till höger i TGATool2.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 5

Högst upp står det vad filen heter (filnamnet slutar på .ace).
Det är den filen du ska dubbelklicka på i fönstret som visas.

När du får frågan om du vill ersätta den, tryck Ja.

Vänta till dos fönstret stängs (några sekunder) och klicka sedan
på File och välj Exit. Avsluta också Paint (eller det program
du använder för att måla).

Starta Train Simulator och ta en provtur!

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

         
   OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka!