Namnbyte (lok)

 
         
 

STEG 1

Om du gjort en ommålning av ett tåg, lok eller vagn och vill att den ska ha ett eget namn,
så följer du denna guide.

 
  STEG 2

Kopiera lokets mapp till skrivbordet (i detta exempel, Emges T44-lok).
Öppna mappen och döp om .s .sd och .eng filerna till vad du vill att loket ska heta.
Jag har döpt om dom till Pierres_t44

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

 
STEG 3

Öppna .eng filen med wordpad (viktigt!) och ändra till det nya namnet, på alla ställen
det står T44, förutom efter Sound och CabView (som inte behöver ändras!).

Ändra även efter Name (den markerade raden!) och döp sedan också
om det ommålade lokets mapp till det nya namnet!

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 4

Öppna sen .sd filen med wordpad (viktigt!) och ändra till det nya namnet (den markerade raden!).

Flytta det ommålade lokets mapp till TRAINSET mappen i MSTS och gör ett consist. Sen är det bara att köra!

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 5

Om du vill ha flera versioner som delar hytt och ljud, eller kunna lägga din ommålning i
original lokets mapp, så måste du även döpa om .ace filerna (men vi struntar i loco.ace) till
det nya namnet.

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

STEG 6

Ladda ner och installera SFM (Sharp File Manager) ifrån: Steam4me

Öppna .s filen med SFM och skrolla ner tills du ser dom markerade raderna.
Ändra till det nya namnet.

Om du vill ha din ommålning i original lokets mapp, kopierar du bara in alla filer (som
du döpt om!) i original lokets mapp. Gör ett consist och sen är det bara att köra!

[Klicka på bilden för att se den i full storlek]

 

         
   OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka!