Nåttebo Mellefors Järnväg

 
         
     
   Mitt i bergslagen ligger staden Nåttebo. Härifrån utgår NMJ (Nåttebo-Mellefors Järnväg) och slutar 13,5 mil söderut i staden Mellefors.
Banan har 32 hållplatser och stationer och inkluderar även två bibanor, dels den mellan Nåttebo-Hultbo och den lite längre mellan
Grims-Nerhärad.

Alla sträckorna är elektrifierade och har STH 120km/tim. Persontrafiken består av loktåg eller motorvagnståg, förutom på bibanorna där
den sköts av rälsbussar. Diesellok sköter oftast godstrafiken.

Mellan Mellefors-Mellebruk är banan dubbelspårig och denna sträcka har också den intensivaste trafiken. Resten av linjenätet är enkelspår.

Nu när du fått lite info om rutten, tag plats!

OBS!! Kräver X-tracks & New Roads av senaste version !! 

 
  Hela Rutten med 2 lokpaket 249 mb Gjord Av: Hawk  
 

 
         
   OBS! Klicka på vår logga för ett steg tillbaka!