Svenska Tåg Laboratorierna

Ånglok

I nästan 100 år var det ångloket som regerade på Svenska järnvägar. Från de första små loken som inte ens hade tak över hytten, till de dragiga men betydligt snabbare loken med kopplade axlar på slutet av 1800-talet till de stora maffiga maskiner med moderniteter som överhettare och vakuumbroms under början av 1900-talet. Du kanske letar efter littera F som kunde dra de tyngsta snälltågen mellan Stockholm och Malmö med en hastighet av 90 kilometer per timme? Eller kanske den lite mindre kusinen littera B, som under lång tid var en av SJs slitvargar? Varför inte ett växellok littera N för lite tung hamnväxling? En del av dessa lok kan du hitta på denna sidan.

STLs ånglok är mycket noggrant byggda och har både realistiska gångegenskaper och korrekta hytter som överensstämmer mycket väl med verkligheten. Faktum är att detta är så nära man kan komma att köra ånglok, utan att sota ned sina händer på riktigt.

SJ Sa 1277

av: Korvtiger

Uppdaterad v1.1 2022-02-08 - Vänstra dörrens fönsterram fixad, luftpumpsljud och rökeffekt tillagd
Uppladdad 2022-02-06

Statens Järnvägars tanklok för lätta persontåg, littera S (littera Sa mellan 1916-1942). Loktypen byggdes i 46 exemplar för SJ mellan 1908 och 1916 och blev en lyckad och omtyckt konstruktion. Loken användes framförallt i persontåg på kortare distans och i förortstrafiken runt storstäderna. Individen Sa 1277 gick under större delen av sin aktiva tid i Göteborgstrakten och särskilt på Bohusbanan upp till Strömstad. På grund av den dåliga vattenkvalitén längs banan försågs de Sa-lok som gick där med ombyggda, tvåaxliga Kd-tendrar som extra vattentank under 30-talet - så kallade "Bahr-tendrar", skämtsamt namngivna efter förste maskiningenjör Per von Bahr. Modellen är byggd med PBR texturer och motsvarar hur loket såg ut på 30-talet. Den verkliga Sa 1277 finns idag bevarad hos föreningen Veteranjärnvägen i Klippan. Paketet innehåller Sa-loket, en Kd-tender och ett dokumentationsblad. Documentation in english included.

Dependencies:
  • STL Source (v4.33.0)
  • Engineconfigs för vagnar
PDF

Ånglok i Trainz - Digital Ångloklära

av: Korvtiger

Uppladdad 2017-03-05

En nedkortad och förenklad variant av Kungliga Järnvägstyrelsens läroverk inom ångloksbygge, Ångloklära från 1910. Denna skrift berättar om de mest fundamentala sakerna som man behöver veta för att kunna köra ånglok i Trainz.

Häftet är uppdelat i tre delar, först en del om hur ångloket fungerar i verkligheten, därefter en del med hur det fungerar i Trainz med bilder på alla kontroller i en vanlig ånglokshytt och sist ett appendix med två lathundar med steg-för-steg beskrivningar hur man kör ångloken i Trainz. Lathundarna finns även bifogade som separat pdf för de som inte vill läsa igenom hela dokumentet.

SJ B

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2017-03-16

Statens Järnvägars tenderlok littera B från 1909 är kanske den mest kända ånglokstypen vi har i Sverige. Med 99 byggda lok innebär det är en av de ånglokstyper som byggdes i flest exemplar. Loktypen byggdes ursprungligen som en förbättring av ånglokstypen littera A, för att dra tyngre persontåg, snälltåg och godståg på stambanorna, något de fungerade mycket bra för. När stambanorna blivit elektrifierade flyttades loken över till mindre banor. Idag är B-loket den ånglokstyp som det finns flest bevarade individer av, både inom Sverige gränser, men också runt om i världen. Paketet innehåller både B-lok med öppen och sluten hytt, och både med den ursprungliga A-tendern och den kortare treaxliga C-tendern.

Dependencies:
  • STL Source (v4.33.0)
  • Engineconfigs för vagnar

SJ Sb

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2017-03-16

Statens Järnvägars tunga tanklok littera Sb från 1917. Sb-loken tillverkades för SJ för att få ett tyngre tanklok för lite högre hastighet och med större förråd en den mindre kusinen littera S (senare littera Sa). Loken hade samma drivhjul som littera B och samma panna som littera E för att underlätta underhåll då de byggdes i ett väldigt litet antal, endast 5 stycken. Typen blev mycket populär och användes länge i all sorts trafik. Två av loken finns bevarade, varav ett är i körbart skick. Tack till Mazz för interiörbilder.

Dependencies:
  • STL Source (v4.33.0)