Svenska Tåg Laboratorierna

Diesellok

Efter att ångkraften var rådande på svenska järnvägar så var det den elektriska som tog över vilket gör att vi inte haft så mycket diesellok i Sverige som i en del andra länder. Men några av de diesellok som funnits kan du hitta på den här sidan.

Innan du laddar ned lok från den här sidan, kontrollera att du har laddat ned STL Source vilket innehåller bilioteket STL-koppel som behövs för att dessa lok ska fungera. Detta bibliotek kan hittas under övrigt i menyn ovan.

SJ T43 - med PBR texturer

av: Anton Torstensson, Korvtiger, Rac_Hammer

Uppladdad 2024-01-07

T43 är ett svenskt dieselelektriskt lok som tillverkades i 50 exemplar av Nohab under åren 1961-1963 för SJ. Vid leverans fick loken en motor, EMD 12-567C av tvåtaktsdiesel-typ som tillverkades av amerikanska General Motors. Loken gick i trafik för SJ fram till 1990 när de såldes eller delades av till andra bolag, bland andra TGOJ och Banverket. Flera lok har senare sålts till diverse mindre järnvägsbolag och idag finns ett 20 tal kvar i trafik. Modellen är byggd av Anton Torstensson för simulatorn Transport Fever 2, konverterat och ombyggt till Trainz av Korvtiger, med PBR texturer ritade av Rac_Hammer för 27 olika målningar som loken haft genom åren.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Z43 generation 1

av: Bear, Ekankal, Rac Hammer, Bengan, Lan

Uppdaterad 2017-11-29
Uppladdad 2017-11-26

SJs klassiska lokomotor Z4 som byggdes 1951-1953. De litterades snabbt om till Z43 och fick flera efterträdare. Denna första serie med Z43:or fick ett kantigt utseende, vilket skiljde dem från de senare två generationerna av Z43:or som fick ett mer strömlinjeformat utseende. Modellen är byggd av Bear med texturer av Ekankal och Rac Hammer, Bengan och Lan.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Z43 generation 3

av: Bear, Bengan, Ekankal

Uppladdad 2017-11-26

Tredje generationens Z43, vilka byggdes 1958-1961. Dessa skiljde sig från den första generationen genom ett rundare utseende. Än idag finns det en handfull Z43:or som går i trafik. Lokomotorn är byggd av Bear med texturer av Bengan och Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Tb / DLL

av: Marcus Gustavsson, LAn, Ekankal

Uppdaterad 2017-08-21

Tb-loken tillverkades av Nohab i Trollhättan för SJ mellan 1969-1970, samtidigt som T44-loken. Tb-loken fick ett speciellt utseende för att de i första hand skulle användas för snöröjning, men samtidigt tillåta att loken användes som godstågslok under sommarhalvåret. Idag bytte sedan ägare först till Banverket och senare till Infranord. Texturer till båda dessa bolag ingår. Loket är byggt av Marcus Gustavsson och är färdigställt och målat av LAn och Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Z65

av: STW, LAn, rac_hammer

Uppladdad 2017-08-18

På 60-talet levererade Kalmar Verkstad en serie med nya lokomotorer till SJ, för att komplettera eller ersätta flera äldre typer. Dessa fick nya starkare motorer och multipelkoppling, vilket gjorde dem lämpliga att även dra mindre godståg utöver växlingstjänst. Loken har idag hamnat hos fler olika ägare utöver SJ och finns därför i en mängd olika målningar. Modellen ursprungligen av STW, ombyggd av LAn med texturer av rac_hammer.

Dependencies:
 • STL Source

SJ T42 205

av: LAn

Uppladdad 2017-05-16

På 50-talet köpte SJ ett lok som körts runt i Europa som demo-lok, byggt av det amerikanska General Motors. Det var byggt efter Nordamerikans modell med stora motorhuvar åt båda hållen och hytten utstickande på sidorna, något som gav ganska dålig sikt framåt. På andra sidan Atlanten kördes loken med den korta huven framåt, men i Sverige definerade man den långa huven som A-ände. Det enda loket av denna typ användes framförallt i Norrland och fick oftast användas som andralok i multipelkopplade godståg. Loket är idag bevarat i körbart skick.

Dependencies:
 • STL Source

V5 växellok

av: Vladimir Steffen, LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-11-05

Växelloken med littera V5 byggdes 1975-1978 av tyska firman Henschel för SJ. Loken togs över av Green Cargo och har senare sålts eller uthyrts till andra bolag. Innehåller texturer för SJ och Green Cargo. Loket ursprungligen byggt av Vladimir Steffen, uppdaterat av LAn, med texturer av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source

SJ T21 diesellok

av: Bear, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-06-14

Loket byggt av Bear, uppdaterat av LAn, med hytt av LAn, scriptat av Korvtiger. 1955-1959 tillverkade det tyska Maschinenbau i Kiel en diselloktyp för SJ som skulle kunna användas både i växling och linjetjänst. Literat blev T2, vilket under 1960-talet ändrades till T21. Ett par av loken tillverkades på licens av ASJ i Falun och fick där en lite modifierad växellåda och litterat T3, men dessa fick snart samma växellåda som de tyskbyggda loken och litterat T2/T21. Nora Bergslags Järnväg (NBJ) köpte även fyra lok av samma typ. Loken rullade i tjänst in på 80-talet varpå de flesta ställdes av och gick till beredskapsreserven. Flera lok är bevarade hos museiföreningar idag.

Dependencies:
 • STL Source

SJ T41 diesellok

av: Marcus Gustavsson, LAn, Bengan, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-06-10

Ombyggd från Marcus Gustavssons lok av LAn, med hytt av LAn, texturer av Bengan, scriptat av Svenolov och Korvtiger. T41-loken byggdes 1956 av Nohab tillsammans med det amerikanska General Motors (GM) som ville etablera sig i Europa. Resultatet blev ett amerikanskinspirerat 6-axligt lok med lågt axeltryck. Denna egenskap gjorde att loken blev ersättare för ånglok på de oelektrifierade linjerna i Dalarna. Där drog de både godståg och persontåg tack vare inbyggd tågvärmeutrustning. I slutet på 60-talet byttes de stora lyktorna ut mot mindre lyktor av Marshall-typ och fönstren i förarhytten gjordes större. I spelet finns lok med båda varianterna på lyktor. Loken har dessutom öppna luckor till motorrummet, vilka stängs av Åssbon genom att "fälla upp strömavtagaren".

Dependencies:
 • STL Source

SJ Tp smalspårigt diesellok

av: Marcus Gustavsson, LAn, Korvtiger, Ekankal

Uppladdad 2016-06-10

Lok byggt av Marcus Gustavsson, hytten byggd av LAn, texturer av Ekankal, scriptat av Korvtiger. SJ köpte 25 smalspåriga lok av littera Tp med spårvidd 891mm från det tyska Maschinenbau GmbH i Kiel (MaK) för att kunna ersätta ångloken på de smalspåriga banor som övertagits under 40-talet. Loken levererades 1953-1954, men för att stödja de inhemska loktillverkarna så byggdes 5 av loken på licens av ASJ i Falun. Loken användes framförallt på de olika smalpårsnäten i Västergötland, Östergötland/Småland och Uppland. Under 60-talet började SJ lägga ned många av de smalspåriga banorna och Tp-loken blev då övertaliga. Man bestämde att 15 lok skulle byggas om till normalspåriga lok och dessa fick då littera T23. Resterande lok fick gå kvar på de kvarvarande smalspårslinjerna tills även de lades ned. Fyra Tp-lok är idag bevarade hos olika museiföreningar. En körinstruktion ingår.

Dependencies:
 • STL Source

SJ T23 diesellok

av: Marcus Gustavsson, LAn, Korvtiger, Ekankal

Uppladdad 2016-06-07

Lok byggt av Marcus Gustavsson, hytten byggd av LAn, texturer av Ekankal, scriptat av Korvtiger. Under 50-talet köpte SJ 25 stycken smalspåriga diesellok från Tyskland för att ersätta ångloken på de smalspåriga privatbanor som man övertagit. Då många av banorna lades ned rätt fort beslutade man att bygga om 15 av loken till normalspåriga lok, genom att byta hjul och underrede. Dessa lok fick litterat T23. Loken användes framförallt till godståg och växling men redan på 70-talet ställdes de undan som beredskapslok. Manual ingår.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Z4p & Z4t lokomotorer

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-28

Den klassiska slithästen på de svenska smalspåren, Z4p/Z4t. Denna lokomotor byggdes i två omgångar, den första mellan 1947-1953 och den andra 1956. Den första omgången bestod av 33 Z4p för 891mm spårvidd och 8 stycken Z4t för 1067mm spårvidd. Den andra serien betod enbart av lokomotorer för 891mm spårvidd med litterat Z4p, 15 stycken till antalet. Loken i denna andra serie fick ett mer strömlinjeformat utseende jämfört med den kantigare första serien och kallades därför för 'sportmodellen'. Lokomotorerna kunde köras multipelkopplade och det var vanligt förekommande att både två och tre lok användes som dragkraft. I paketet ingår lokomotorer av både första och andra serien för 891mm spårvidd samt en variant för 1067mm spårvidd.

Dependencies:
 • STL Source

SNJ Äf

av: LAn

Uppladdad 2016-04-10

Diesellok byggt 1936 för SNJ (Stockholm-Nynäs Järnväg) av Kockums. Enbart ett lok byggdes som fick nummer 10 hos SNJ. Loket köptes 1963 av SJ som gav det littera T51 med nummer 140. Loket kom sedan att bevaras och finns idag på Nynäshamns Järnvägsmuseum.

Dependencies:

SJ T43 & T44

av: STW, LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-03-31

Uppdatering av STWs disellok littera T43 och T44. T43 byggdes av Nohab 1961-1963. Loktypen blev lyckad och fick en efterföljare T44 som byggdes mellan 1968-1987 med starkere motor och modernare hytt.

Dependencies:
 • STL Source

SJ V3 växellok

av: LAn, Ekankal, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

SJs växellok littera V3 som tillverkades av Esslingen i Tyskland mellan 1952 och 1954. Loken var dieselhydraliska och var tänkt att ersätta ångloken som vid den här tiden fortfarande dominerande i tyngre växelningsarbeten då de mindre lokomotorerna var för svaga. Innehåller lok och hytt, texturen är gjord av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source