Svenska Tåg Laboratorierna

Ellok

Redan 1915 blev Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen elektrifierad och ett par år senare började kontaktledningarna sprida sig ifrån Stockholmsområdet ut i landet. 1933 kunde man åka med elektriska lok hela sträckan Stockholm-Malmö och 1945 var hela sträckan Trelleborg-Riksgränsen elektrifierad. På den här sidan kan du hitta de ellok som genom historien dragit tåg på bland annat dessa linjer, allt från de starka malmtågsloken av littera O och SJs välbekanta D-loksserier fram till dagens Rc-lok.

Innan du laddar ned lok från den här sidan, kontrollera att du har laddat ned STL Source vilket innehåller bilioteket STL-koppel som behövs för att dessa lok ska fungera. Detta bibliotek kan hittas under Övrigt i menyn ovan.

TGOJ Bt

av: LAn, STW, Vovven47

Uppdaterad 2018-01-10 - Direktbromsventilen fixad
Uppladdad 2016-04-09

Modernisering av STWs Bt-ellok. Loken tillverkades 1954-1955 åt TGOJ som under samma tid köpte flera elektriska loktyper som SJ hade låtit tillverka. Bt-loken blev dock en egen typ som bolaget var ensamma om att köra med. Loken användes både till persontåg och godståg. Även malmtåg kunde dras av loktypen, men eftersom dragkraften var lägre än för Ma så multipelkopplade man oftast två Bt-lok då. I spelet finns texturer med både den ursprungliga gröna och den senare orangea färgsättningen.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Du2

av: LAn, STW, Ekankal, Bengan, Korvtiger, Vovven47

Uppdaterad 2017-11-28

SJs moderniserade sina D-lok lok under 50 och 60-talet genom att sätta in större motorer. Dessa lok fick littera Du. Under 60 och 70-talet försågs en del av dessa lok med multipelutrusting för att flera lok skulle kunna köras ihopkopplade och fick då littera Du2. I spelet så kopplas automatisk multipelkablar ihop när två Du2:or kopplas. Modellen är ursprungligen byggd av STW, uppdaterad av LAn, med texturer av Ekankal och Bengan.

Dependencies:

SJ & TGOJ Ma

av: LAn, STW, Vovven47

Uppdaterad 2017-11-04 - Direktbromsventilen fixad

Modernisering av STWs Ma-ellok. Loken tillverkades 1953-1960 åt SJ för att sättas in i den tunga godstafiken i norra Sverige. Loken kom dock att användas även till att dra persontåg. TGOJ lät även dem köpa 9 Ma-lok för att dra malmtåg mellan Grängesberg och Oxelösund. Dessa lok skiljde sig på att de hade runda fönster till maskinrummet, mot SJ-lokens rektangulära. På 90-talet så fördes SJs kvaravarande Ma-lok över till TGOJ vilka rustade upp flera av dem och satte dem åter i trafik. Paketet innehåller två lok i SJ-målning och tre lok med TGOJ-målning, samt ett f.d. SJ-lok med TGOJ-målning.

Dependencies:
 • STL Source

NSB El12

av: LAn, STW, Ekankal, Vovven47

Uppdaterad 2017-11-04 - Direktbromsventilen fixad

En modernisering av STWs Dm3-lok, ombyggt till El12 av LAn. Fyra lokpar byggdes mellan 1954 och 1957 för de Norska delarna av Malmbanan, Ofotbanen. Loken var av samma typ som de Svenska Dm-loken.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Dm3 malmtågslok

av: LAn, STW, Korvtiger, Vovven47

Uppdaterad 2017-11-04 - Direktbromsventilen fixad

En modernisering av STWs Dm3-lok. Loken byggdes mellan 1953 och 1971 för att dra de tunga malmtågen längs Malmbanans branta lutningar. Paketet innehåller både Dm som tvådelad enhet Dm2 och som tredelad enhet, Dm3. Loken finns både med de äldre ekerhjulen och med moderna gummifjädrade hjul.

Dependencies:
 • STL Source

SBB Ce 6/8 Krokodil

av: LAn, VaughanK, Detlev20, Auran

Uppladdad 2017-09-24

Schweiziska statsbanornas paradlok Ce 6/8, i folkmun kallad Krokodil på grund av sitt utseende. Ett av de mest klassiska loken i världen. Loken byggdes mellan 1919-1927. Modellen är ursprungligen byggd av VaughanK och Detlev20 för tidigare versioner av Trainz. Uppdaterad till TANE med hytt och nya texturer av LAn.

Dependencies:
 • STL Source

SBB Re 4/4 I

av: LAn

Uppladdad 2017-09-24

Schweiziska statsbanornas persontågslok Re 4/4, av första versionen. Loken byggdes i tre olika versioner mellan 1946 och 1985. Detta är den första versionen av loket. Modellen byggd av LAn.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Dg2

av: LAn, STW, Ekankal, Bengan, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2017-06-20

För att kunna dra tungre godståg provade SJ att bygga om ett lok, nummer 136, från littera Dg till Dg2, efter att loket fått korgen skadad vid en kollision i Hallsberg i december 1948. I ett försök att öka adhesionen vid igångdragning förlängdes loket och man satte in en extra drivaxel. Man bytte även korgens klädsel från teak till plåt. Det nya loket levererades 1950. Loket fungerade till belåtenhet, men några flera exemplar kom aldrig att byggas om, du Du-loken blivit multipelkörbara och Rc-loken började levereras. Modellen är ursprungligen byggd av STW, ombyggt till Dg2 av LAn, med texturer av Ekankal och Bengan.

Dependencies:

GBJ/SJ Bs/Bg

av: LAn, STW, Ekankal, Bengan, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2017-06-20

Den privata trafikförvaltningen GBJ - Göteborg-Borås Järnväg blev elektiriferad på 1930-talet och köpte då ellok från svenska ASEA. Loken hade korgar som påmindre om SJs D-lok, men hade boggier istället för den äldre koppelstångsöverföringen. Loken litterades Bs respektive Bg om de hade snälltågs eller godstågsutväxling respektive och levererades 1936. Ett till lok littera Bs levererades 1939 vilket resulterade i 8 snälltågslok och 2 godstågslok. Loken övertogs av SJ när järvägen förstatligades 1940 och fick nya loknummer, men fick behålla litterat då de inte användes av något annat lok. Loken användes sedan till början av 60-talet då de skrotades. Modellen är ursprungligen byggd av STW, ombyggd till GBJ-lok av LAn, med texturer av Ekankal och Bengan.

Dependencies:

SJ D med 60-tals moderniseringar

av: LAn, STW, Ekankal, Bengan, Korvtiger, Vovven47

Uppdaterad 2017-06-20

Under 50-60-talet så moderniserade man de ursprungliga D-loken, genom att bland annat sätta igen gaveldörrarna och byta visslan mot en tyfon. Många av den första seriens lok med teakklädda korgar började dessutom att bli dåliga och se risiga ut. För att de skulle kunna fortsätta att användas började man att bygga om dessa till stålklädda som i den andra serien. Vissa lok fick enbart ändarna ombyggda till stål, men fick behålla teaken på långsidorna. Detta gav dessa lok smeknamnet "stålparenteser". Modernisering av STWs modeller gjord av LAn, med texturer av Ekankal och Bengan. Ursprunglig teaktexture av STW-Janne.

Dependencies:
 • STL Source

Rc-serien och Rm

av: STW, LAn, Bengan, Korvtiger

Uppdaterad 2017-03-03

De första Rc-loken såg dagens ljus 1967 och var då en vidareutveckling av de snarlika provloken med littera Rb. Nya lok byggdes snart med littera Rc2. Ett antal sådana växlades om för 160 km/h och fick då litterat Rc3. Så höll det på tills det sista loket rullade ut från fabriken 1988 och då var litterat Rc6. Loktyperna har används över hela Sverige av de flesta av våra operatörer. Ett par lok byggdes om för att kunna köras på Malmbanan och fick då littera Rm. Modellen är ursprungligen byggd av STW, är uppdaterad av LAn och har fått mängder med texturer för de olika versionerna av Bengan.

Dependencies:
 • STL Source

NKlJ AEG & ASEA, elektriska smalspårslok

av: LAn

Uppladdad 2016-04-22

Två ellok för Nordmark-Klarälvens Järnvägar. Redan på 1920-talet så elektrifierades den 891mm smalspåriga järnvägen mellan Karlstad och Hagfors i Värmland. Till det köptes 20 stycken elektriska lok från det tyska företaget AEG. På 60-talet köptes nya lok in av en annan typ, denna gång ifrån det svenska ASEA. Båda loktyperna saknade riktiga litteran, utan enbart lokens nummer angavs. ASEA-loken namngavs däremot efter orter längs banan.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Pa persontågslok

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-10

SJs ellok littera Pa för persontåg på Malmbanan. Inför elektrifierandet av Malmbanan så beställde SJ två stycken persontågslok vilka fick littera P. Loken fick senare littera Pa när Pb loken levererades 1919. Enligt kontraktet på loken så skulle de klara att dra ett 200 tons persontåg med en hastighet av 50km/h i backar av 10 promilles lutning vilket det fanns gott om på Malmbanan, och kunna dra samma tågvikt med en hastighet av 100km/h på rakspår. Loken levererades 1914 och 1915, det ena av dem mycket senare då det stod utställt på Baltiska utställningen i Malmö. De användes i trafik fram till slutet på 50-talet då de ställdes av. Ett av loken är bevarat som museiföremål.

Dependencies:

SJ Oa tvådelat malmtågslok

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-10

SJs första ellok för malmtåg på Malmbanan, littera Oa. Inför elektrifierandet av Malmbanan så skrev SJ kontrakt på 13 malmtågslok med littera O, vilka skulle levereras av Vagn och Maskinfabriken i Falun i sammarbete med det tyska SSW som stod för de elektriska delarna. Loken fick senare littera Oa för att skilja dem från övriga malmtågslok som kom att levereras 1919. Oa loken levererades 1914-1915. Loken visade på många banbrytande tekniska lösningar och uppmärksammades därför i en del böcker och tekniska tidsskrifter världen över. Till en början kunde två Oa-lok (alltså fyra halvor) dra en vagnvikt av 1855ton, men från 1918 så kom man fram till att belastningen gick att öka så pass mycket att ett ensamt lok (två halvor) kunde dra ett 1400 tons malmtåg, vilket innebar 30 lastade malmvagnar samt en konduktörsfinka. I Trainz har loken både bruna och blånerade texturer gjorda av Ekankal

Dependencies:

SJ Öa ackumulatorlok

av: LAn

Uppladdad 2016-04-09

SJ experimentlok Öa med batteridrift. För att kunna köra elektriska lok vid spänningslös kontaktledning eller på oelektrifierade stickspår så skaffade SJ 1927 två stycken lok littera Öa med ackumulatordrift. Loken kunde köras som vanligt med ström från kontaktledningen, men kunde även ladda ackumulatorer som kunde driva loket en kortare tid utan spänningen från kontaktledningen. Loken fungerade dåligt för växling vilket de var tänkta för och slutade istället som banarbetsfordon. Från erfarenheterna av loken utvecklades tre andra typer av ackumulatorlok senare, vilka fick litteran Öb, Öc och Öd. Loket har tre texturer, en blånerad och två bruna texturer.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Of tvådelat malmtågslok

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-07

SJs parlok littera Of för tunga malmtåg på Malmbanan. När södra delarna av Malmbanan elektrifierades 1922 anskaffades nya lok och en av dessa loktyper var ett starkt dubbellok, littera Oe som var en vidareutveckling av den första elektroloktypen som användes på Malmbanan, littera Oa. Loken tillverkades i Sverige, men motorer och elektrisk utrustning tillverkades i Tyskland. Loktypen var väldigt lyckad och SJ beställde därför en snarlik loktyp 1924, men denna gången med motorer och elektrisk utrustning tillverkade av Svenska ASEA. Loktypen skiljde sig något från Oe och fick därför ett annat littera, Of. Loktypen kunde dra malmtåg med 43 malmvagnar vilket innebar en vagnvikt av ca 2000 ton. De äldre Oe-loken byggdes på 30-talet om och fick samma elektriska utrustning och motorer som Of och litterades då om till Of2. I spelet har loken två texturer, dels en nyfernissad teak-textur och dels en sliten textur av Ekankal.

Dependencies:

SJ Oc växellok för malmtåg

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-07

SJs lok littera Oc för växling av malmtåg på Malmbanan. Inför elektrifierandet av södra Malmbanan så beställde SJ två lok på prov från tyska loktillverkare av en typ som var vanlig på de Preussiska och Österikiska banorna. SJ ville ha loken för att utvärdera hur lok med dessa tekniska lösningar skulle passa i det nordsvenska klimatet. Loken skulle användas framförallt för tung malmtågsväxling men skulle även i par kunna användas i linjetjänst i malmtåg. Man insåg dock snart att de inte var så väl lämpade för linjetjänst då de slets hårt, men fick arbeta hårt framförallt på Luleås bangård med växling. Loket har två texturer levererade av Ekankal, dels den ursprungliga blånerade varianten och dels den senare brunmålade.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Od växellok för malmtåg

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-03

SJs lok littera Od för tunga godståg och lättare malmtåg på Malmbanan. När sträckan mellan Gällivare och Luleå elektrifierades så behövdes fler ellok och SJ beställde därför 3 nya typer, varav en var Od. Loken, 10 till antalet, var tänkta att användas för tunga godståg och malmvagnsväxling, men skulle också kunna dra malmtåg vid behov. Loken levererades 1922 och gick i tjänst till 60-talet.

Dependencies:

SJ Pb tvådelat ellok för tunga snälltåg

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-03

SJs lok littera Pb tänkt för tunga persontåg längs den branta Malmbanan. 1922 köpte SJ två parlok littera Pb för att klara av att dra tunga persontåg av 400tons tågvikt på Malmbanan med en hastighet av 100km/h på horisontellt spår. För att klara de långa branta backarna längs banan ansåg man sig behöva dubbellok. Loken hade dåliga gngegenskaper och blev aldrig populära. De ansågs av både banarbetare och lokförare som spårförstörare. Man försökte fixa loken, men gav upp 1937 och byggde om dem till 4 enkellok med axelföljd 1-C-1, men med samma littera Pb.

Dependencies:

SJ Dg, Ds och Du ellok

av: LAn, STW, Ekankal, Bengan, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2016-03-31

Modernisering av STWs modeller av Statens Järnvägars första D-loksserie. Efter att elektrifieringen av Malmbanan visat sig väldigt lyckad så behövde SJ ett nytt ellok för att trafikera den nyelektrifierade Västra Stambanan 1925, Stockholm-Göteborg. Valet föll på det som kom att bli ellok littera D. Loken byggdes med korg av trä klädd med teakpanel och byggdes i två varianter med olika växlar, godstågsväxel och snälltågsväxel. Visuellt skilde sig dessa enbart på att blindhjulet var märkt med "G" eller "S". Växeln kunde bytas, så loken blev ibland omväxlade mellan gods och snälltåg allt eftersom efterfrågan på typerna förändrades. Först 1933 började man att skilja dessa åt med litteran Dg respektive Ds, men på lokskyltarna stod alltid bara "D". Samma år bytte man till att bygga korgarna i stål och lok med skadad träkorg byggdes efter detta om till stålkorg. Sammanlagt byggdes 333 lok av D-typen mellan 1925-1943. På 50 och 60-talen så fick flera av D-loken nya, starkare motorer och litterades då om till Du, dessa kunde ha både stålkorg och träkorg. Paketet innehåller flera texturer gjorda av Bengan och Ekankal. Ursprunglig teaktexture av STW-Janne.

Dependencies:

SJ F ellok för snälltåg

av: LAn, STW, Vovven47

Uppladdad 2016-03-31

Modernisering av STWs F-ellok. Loken tillverkades 1942-1949 då SJ behövde snabba lok som kunde hålla de höga hastigheter som de nya stambanorna i södra Sverige tillät. 24 lok byggdes och sattes in, framförallt på linjerna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dependencies:

SJ Mg godstågslok

av: LAn, STW, Vovven47

Uppladdad 2016-03-31

Modernisering av STWs Mg-lok. Loken tillverkades 1944-1945 som littera M för att dra tyngre godståg i de branta backarna i Norrland. Under 50-talet litterades de om till Mg för att skilja dem från Ma-loken. Loken kom även att användas för att dra persontåg.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Hg

av: LAn, STW, Vovven47

Uppladdad 2016-03-31

Modernisering av STWs Hg-lok. Loken tillverkades 1947-1951 för SJ att ersätta de äldre Ha/Hb/Hc/Hd-loken. Loken hade en låg axelbelastning och passade därför på de mindre banorna som blev elektrifierade på slutet av 40-talet. Loken användes för lättare gods- och persontåg men även i växlingstjänst.

Dependencies:
 • STL Source

SJ/TGOJ Ub/Ud/Ue/Uf växellok

av: LAn, STW, Ekankal, Vovven47

Uppdaterad 2016-03-31

Modernisering av STWs U-lok. Loken tillverkades som littera Ub 1930-1954 för SJ och TGOJ för att användas i växlingstjänst. Loktypen visade sig lyckad och 1955-1956 skaffade SJ nya lok littera Ud, som skulle kunna köras i högre hastighet för att även kunna anvädas för godståg. På 80-talet moderniserades vissa lok från littera Ub till Ue och från Ud till Uf genom att man monterade multipelkoppling och radiostyrning. Dessa lok överlevde då in på 2000-talet.

Dependencies:
 • STL Source

BJ O godstågslok

av: LAn, Ekankal, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2016-03-30

Bergslagernas Järnvägars godstågslok littera O. Loken tillverkades 1939-1945 för BJ och GDJ och blev littera Bk hos SJ efter förstatligandet 1948. Loken var vid sin tid revolutionerande då de byggdes med boggier istället för kopplade axlar som var de facto-standard vid tiden. Paketet innehåller två BJ texturer gjorda av Ekankal.

Dependencies:

LKAB IORE malmtågslok

av: Sealpower, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-03-30

Modell av Sealpower, färdigställd av LAn. 2000-talets moderna malmtågslok littera Iore. Varje lok har ett nummer och är namngiven efter en ort längs med Malmbanan. Paketet innehåller nummer/ort för alla lok levererade före 2012.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Da

av: LAn, Ekankal, STW, Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

En modernisering av STWs Da-lok. Loken byggdes mellan 1953 och 1960 för att ersätta de äldre D-loken och användes i all sorts tågtjänst. Paketet innehåller både Da med de äldre ekerhjulen och med moderna gummifjädrade hjul.

Dependencies:

BJ Ds snälltågslok

av: LAn, Ekankal, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2016-03-24

Bergslagernas Järnvägars snälltågslok littera Ds. Loken tillverkades 1938 och 1939 och blev med BJ förstatligade 1948. Hos SJ litterades de Dr2 och byggdes under 60-talet om med starkare motor till littera Dk. Paketet innehåller texturer för loken både som BJ Ds-lok och som SJ Dr2-lok.

Dependencies:

SJ Ra Rapid

av: Robban, MatsH, LAn, Korvtiger, Vovven47

Uppladdad 2016-03-28

Rapidmodell och textur ursprungligen gjord av Robban för MSTS, konverterad till Trainz av MatsH, uppdaterad av LAn. SJs snälltågslok littera Ra, byggda 1955 och 1961. Loken tillverkades för att användas i snälltågen på sträckorna Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Oslo. Tack vare sitt utseende, den höga maxfarten och litterat så fick de snabbt smeknamnet 'Rapid' vilket anammades av SJ som märkte varje lok med Rapid i fronten samt ett nummer. Paketet innehåller texturer för loken i tre utföranden.

Dependencies:
 • STL Source