Svenska Tåg Laboratorierna

Motorvagnar & rälsbussar

På denna sida kan man hitta rälsbussar och motorvagnar. Du letar kanske efter klassiker som Y6/Y7/Y8-serien eller rälsbussarnas urmoder Hilding Carlssons Y-serie?

Motorvagnarna och rälsbussarna på den här sidan använder sig av STL-koppel, så innan du laddar ned något se till att du har det installerat först. Du hittar STL-koppel i paketet STL Source under Övrigt i menyn ovan.

WNJ Nidhögg ångvagn

av: LAn, Vovven47

Uppdaterad 2017-12-09
Uppladdad 2017-03-07

WNJs mystiska ångvagn Nidhögg så som den tros ha sett ut när den rullade på WNJs spår. Ursprunglig modell, ljud och engine för ångvagn till HNJ av Vovven47, ombyggd till Nidhögg av LAn.

Dependencies:
 • STL Source

SL C30

av: Lardman, LAn

Uppdaterad 2017-09-05

Nästa generationens tunnelbanevagn, SL C30, vilka kommer att levereras från 2018. Modellen är baserad på förslagsdesignen och kan komma att skilja sig mot slutprodukten. Modellen är byggd av Lardman och är konverterad till Trainz av LAn.

Dependencies:
 • STL Source

SJ X40

av: LAn, Gertjan van Harskamp, Bengan

Uppdaterad 2017-04-22

SJs tvåvåningsmotorvagn X40 som sattes i trafik 2005, tillverkade av det franska Alstom. Motorvagnarna används framförallt i trafik på kortare sträckor runt Stockholmsområdet. Modellen ursprungligen byggd som holländsk Cordia av Gertjan van Harskamp, ombyggd till X40 av LAn.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SL Tunnelbanevagnar C1-C14

av: LAn

Uppladdad 2017-03-31

Paket med några av SLs första tunnelbanevagnar. Innehåller C1, C2, C3 som ursprungligen trafikerade gröna linjen och C4, C5 som trafikerade röda linjen vilka byggdes från 1949 fram till 60-talet. Till dessa följer även de moderniserade C13 och C14 som tillkom under 1970- och 80-talet med den modernare blåa färgsättningen.

Dependencies:
 • STL Source

SJ X2000

av: Gertjan van Harskamp, LAn, Bengan, Ekankal, Korvtiger

Uppdaterad 2017-03-30

Sverige var långt efter många andra länder med att få snabbtåg, vilket normalt kräver att banorna byggs om till rakare höghastighetsbanor. Då detta inte sågs som ett alternativ i Sverige fick man lösa det på ett annat sätt och resultatet blev X2000 - ett tåg som inte kräver lutande räls, utan som skapar lutningen själv. Vagnarnas korgar lutar inåt i kurvorna för att ge en behagligare resa för passagerarna. Dessutom så följer hjulen i boggierna med kurvorna, för att slita mindre på spåret och ge lägre motstånd. X2000 togs i trafik 1990 och är idag stommen i SJs fjärrtågstrafik. Modellen ursprungligen byggd av Gertjan van Harskamp för STW, uppdaterad av LAn, Bengan och Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ X31K/DSB ET Öresundståg

av: LAn, DSB DT, Uwe Nagel

Uppdaterad 2017-03-23

SJ Motorvagn X31K / DSB ET. Modellen ursprungligen byggd av DSB DT och uppdaterad/ombyggd av LAn. Hytten är gjord av Uwe Nagel och modifierad av LAn till en X31-hytt. Innehåller texturer för både SJ och DSB.

Dependencies:
 • STL Source

Regina (X50/X51/X52/X53/X54)

av: STW, LAn, Bengan, Korvtiger

Uppdaterad 2017-03-19

Ursprungligen byggd av STW, uppdaterad av LAn med texturer av Bengan. Motorvagnstypen känd under namnet Regina har tillverkats under 2000-talet i flera olika varianter som har littera X50, X51, X52, X53 och X54 beroende på utseendet. De flesta av tågen består bara av två delar, men vissa är tredelade med en mellanvagn. Nästan alla Reginatåg ägs av uthyrningsbolaget Transitio och hyrs sedan ut till länstrafikbolag runt om i Sverige. Paketet innehåller motorvagnar och mellanvagnar med texturer för flera olika trafikbolag.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ X16 elektrisk rälsbuss

av: LokKalle, LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppdaterad 2016-11-05

Den elektriska varianten av SJs Y6-motorvagn. Ursprunglig modell av LokKalle, uppdaterad och ombyggd till X16 av LAn, scriptad av Korvtiger, vädrad av Ekankal.

Som komplement till de dieseldrivna rälsbussarna i Y6 och Y7-serierna anskaffade SJ 1955-1956 30 stycken elektriska rälsbussar av littera YBoa6 och YBoa7, där det lilla a:at stod för elektrisk framdrift. Rälsbusstyperna skilde sig precis som dieselvarianterna enbart på inredningen. En del manövervagnar byggdes om för att passa med både dieselrälsbussarna och de elektriska rälsbussarna. Vid litterareformen 1970 byttes litterorna till X16 respektive X17. I paketet ingår enbart X16 och den har litterat som den fick efter 1970.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ Y6-generationen rälsbussar och släpvagnar

av: LokKalle, LAn, Korvtiger

Uppdaterad 2016-11-05

SJs klassiska Y6-motorvagnsserie. Ursprungligen byggda av LokKalle i sammarbete med STW, uppdaterade och hytter byggda av LAn, scriptade av Korvtiger.

De tidigaste serierna med rälsbussar hos SJ från Hilding Carlsson var byggda med stommar av trä klädda med plåt, vilka under 40-talet började visa sig väldigt underhållskrävande. Därför beställde SJ 1949 en ny serie med smalspåriga rälsbussar från Märstaverken för att testa en rälsbusstyp helt byggd i stål. Motorvagnen visade sig ganska lyckad och det lades bäställningar på nya liknande motorvagnar för både smalspår och normalspår hos olika verkstäder i landet. Den normalspåriga fick litterat YCo6, vilket dock ändrades vid den stora litterareformen 1956 till YBo6. Från 1957 fick de nylevererade motorvagnarna litterat YBo7 och hade bredare säten med fyra i bredd istället för fem som på YBo6. I mitten av 60-talet så byggdes 29 motorvagnar av de första två typerna om till YBo8, vilka hade ännu bekvämare säten för att användas i snabbtågstrafik i mellansverige. Vid den andra litterareformen 1970 fick motorvagnarna enklare litteran Y6, Y7 respektive Y8. Under åren byggdes mängder med släpvagnar till dessa motorvagnar, vilka fick olika siffror 6, 7 eller 8 beroende på vilken av motorvagnarnas inredning de hade. Paketet innehåller motorvagnar YBo6(med två fönstervarianter), YBo7, YBo8, YSo6 samt släpvagnar med litteran UBFo6y, UBo6, UDFo15 och UF6. I spelet har fordonen de litteran som de hade efter litterareformen 1956.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Y3 "Kamelen"

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-10-20

Mellan 1966 och 1967 byggde den tyska loktillverkaren Linke-Hofmann-Busch ett motorvagnståg med littera Y3 åt SJ. I beställningen ingick sex stycken motorvagnsenheter, två manövervagnsenheter samt elva mellanvagnar. Motorvagnarna och manövervagnarna gick i var ände och hade två våningar, vilket var första gången hos SJ. Mellanvagnar hade enbart en våning. Antingen hade man en motorvagn i var ände av tåget för att kunna köra med upp till sex mellanvagnar, eller så hade man en motorvagn i ena änden och en manövervagn i den andra. Tack vare utseendet och vagnarnas vaggande gång fick de smeknamnet "kameler". I början hade man mycket problem med motorerna vilket vid flertalet tillfällen ledde till eldsvådor i motorrummet. Tågen användes till 1990 då samtliga skrotades. Modellen är byggd av LAn med texturer av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage
 • Engineconfigs för vagnar

SJ X10/X12/X14

av: STW, LAn, Bengan

Uppladdad 2016-09-14

Ursprungligen byggda av STW, uppdaterade av LAn. Under 1980-talet byggdes X10 av ASEA för Stockholms och Skånes länstrafik. I Stockholm kom tågtypen att utgöra stomen i lokaltrafiken och i Skåne döptes de nya tågen till Pågatåg. Fler länstrafiksbolag kom att köpa in tågtypen, bland annat Göteborg och Uppsala. 1991 kom X12 som var en variant av X10:an mer anpassad för regionaltrafik. Dessa kom dock att användas för länstrafik och fick en uppföljare X14 som var mycket snarlik. I spelet har de olika motorvagnarna texturer gjorda av Bengan från flera länstrafikbolag samt SJ.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

FJ Y2, "Silverräven"

av: LAn

Uppladdad 2016-07-09

Smalspårig rälsbuss tillverkad av Nohab 1936 för FJ, Falkenbergs Järnväg med littera Y2 för 891mm spårvidd. I Folkmun gick den under namnet Silverräven på grund av sitt utseende. Den övertogs av SJ med resten av banan 1939 och litterades först felaktigt om till Xomd1 med nummer 18, vilket innebar tung motorvagn. Felet rättades till 1941 då vagnen var inne på revision och fick samma crememålning som HC-bussarna.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ X55 (SJ3000)

av: STW, LAn, Bengan, Korvtiger

Uppdaterad 2016-06-17

Ursprungligen byggd som Regina av STW, uppdaterad av LAn med texturer av Bengan. SJ köpte in nya motorvagnar av en typ som liknande Reginan, vilka sattes in i fjärrtrafiken 2012. Tågen består av fyra delar, varav tre har drivning på samtliga hjul vilket ger en snabb acceleration och en hög största tillåtna hastighet på 200km/h. SJ valde att marknadsföra dem under namnet "SJ 3000", men det egentliga litterat är X55.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage
 • Engineconfigs för vagnar

HNJ rälsbussar

av: KMW, Bear, LAn

Uppladdad 2016-06-04

Tre rälsbussar från HNJ. Paketet innehåller HNJs (Halmstad-Nässjö Järnvägars) snabbvagn, samt två Hilding Carlsson-rälsbussar i HNJs röda färgsättning. Samtliga dessa övertogs av SJ tillsammans med banan 1945.

Dependencies:
 • STL Source

Y1 Italienaren

av: STW, LAn, Bengan

Uppladdad 2016-05-28

SJ Y1, efterträdaren till Y6-generationen. Ursprungligen byggd av STW, uppdaterad med nya målningar av LAn och Bengan. Motorvagnstypen köptes av SJ mellan 1979 och 1981 men har opererats av mängder av lokaltrafikbolag. Denna vagn representerar lokaltrafikens pendeltåg från Ystad till Haparanda. En del av vagnarna byggdes i Italien av Fiat och fick i folkmun namn som "Italienaren", Pizzaracern" och "Spagettivagnen". I spelet har motorvagnen ett flertal olika målningar från olika bolag.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ YBo5p & YBo5t, rälsbussar för 891mm & 1067mm spårvidd

av: LokKalle, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-21

Två smalspåriga 50-talsmotorvagnar för 891mm respektive 1067mm spårvidd. Ursprungligen byggda av LokKalle i sammarbete med STW, försmalade och hytter byggda av LAn, scriptade av Korvtiger.

Före SJ drog i igång tillverkningen av sin klassisaka Y6-serie så hade Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå varit närmast ensam om att tillverka rälsbussar för SJ. Men beställningarna på den normalspåriga YBo6 gick till andra verkstäder och Hilding lyckades istället ta hem kontraktet på den smalspåriga motsvarigheten YBo5p. Mellan 1952 och 1958 byggdes 76 motorvagnar och 75 släpvagnar. På 60-talet byggdes 6 motorvagnar och 5 släp om till 1067mm spårvidd för att användas på Blekingebanorna, men användes bara fram till 1970 då trafiken på banorna lades ned. YBo5p rälsbussarna levde i vissa fall kvar och litterades 1970 om till YP.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ Hilding Carlsson-paket, för 891mm spårvidd

av: KMW, Bear, LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-12

Smalspåriga varianter av HC-bussarna av Hilding Carlssons mekansika versktad i Umeå. Modellerna byggda av KMW för MSTS, konverterade till Trainz av Bear, uppdaterade och försmalade av LAn och försedda med nya texturer av Ekankal. Efter succén med de normalspåriga rälsbussarna så började snart både SJ och privatbanorna köpa HC-bussar och släp för både 891mm spårvidd (med underlittera p) och för 1067mm spårvidd (med t som underlittera). Detta paket innehåller en rälsbuss littera Yo1p med en tvåaxlig släpvagn och tre boggiesläpvagnar, samtliga med SJ-märkning.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Hilding Carlsson-paket

av: KMW, Bear, LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-10

Rälsbussarnas rälsbuss, HC-bussarna av Hilding Carlssons mekansika versktad i Umeå. Modellerna byggda av KMW för MSTS, konverterade till Trainz av Bear, uppdaterade av LAn och försedda med nya texturer av Ekankal. Framgångssagan tog sin början 1932 när SJ beställde en större dressin för den Norrländska turisttrafiken av en liten mekanisk verkstad i Umeå. Fordonet blev lyckat och följdes av 4 nya, lite större fordon som fick litterat Yd (Senare bara Y) och med överdelen av karossen lutande bakåt. Mellan 1935 och 1938 levererades ett 50-tal nya rälsbussar med samma littera, men nu med hela frontpartet lutande bakåt och med det var den klassiska rälsbuss-looken född. För att förbättra gångegenskaperna gjordes större rälsbussar med boggier 1938-1939 som senare fick littera Yo1. Vidare anskaffade man rälsbussar med större korg och starkare motor 1946-1950, vilka fick litterat Yo1s. Det tillverkades även släpvagnar för att få fler passagerarplatser och utrymme för resgods. HC-bussarna fanns även i smalspåriga varianter och var vanliga på många av privatbanorna då de gjorde trafiken på lågt trafikerade banor billigare. Detta paket innehåller tre rälsbussar (Y, Yo1 och Yo1s) med två tvåaxliga släpvagnar och fem boggiesläpvagnar, samtliga med SJ-märkning.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Xoa7 och manövervagn Cox7

av: LAn, Ekankal, Svenolov, Korvtiger

Uppdaterad 2016-04-09

Motorvagn Xoa7 med tillhörande manövervagn Cox7. SJ införskaffade motorvagnarna 1949-1951 för att användas i lokaltrafiken i sydsverige, framförallt i Göteborgstrakten. 1970 omlitterades de till X7 respektive UB7X. I paktet medföljer även en manual om hur man kör motorvagnen från hytten, samt beskrivning över hur man ändrar destinationsskyltarna. Texturerna är gjorda av Ekankal.

Dependencies:

SJ Xoa4 och BJ/DJ/GDJ Xa

av: LAn, Svenolov, Korvtiger

Uppdaterad 2016-04-09

SJ Motorvagn Xoa4 (Xa på privatbanorna) i flera olika utföranden med olika manövervagnar. Motorvagnarna tillverkades för SJ och flera privatbanor från 1939. När privatbanorna införlivades i SJ på 40-talet så övertogs även motorvagnarna och fick SJs färgsättning. I paketet medföljer texturer för SJ (grön/gul färgsättning), SJ (40-talsbrun) samt för privatbanorna BJ, DJ, GDJ och VBHJ.

Dependencies:

SJ X9

av: LAn, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-03-30

Motorvagnståg X9. Införskaffades av SJ mellan 1959-1963 ursprungligen tänkta för lokaltrafik, men kom även att användas på längre sträckor. Den orangeröda färgen gav tågen smeknamnet "paprikatåg". Motorvagnstypen var den sista som tillverkades av Hilding Carlssons verkstäder.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL Bagage

SJ Xoa5

av: LAn, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-03-30

Tredelat motorvagnståg Xoa5, senare X5. SJ införskaffade motorvagnarna 1948 för att använda dem som expresståg, på sträckor som Stockholm-Göteborg, Malmö-Oslo och Göteborg-Gävle. De blev omlitterade till X5 1970. I paketet ingår både det ursprungliga utseendet på motorvagnarna och en moderniserad variant från efter 1970.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL Bagage