Svenska Tåg Laboratorierna

Det är vi som är STL:

LAn/lan

Storbyggare, visionär och förste laboratorieingenjör. När LAn drar igång i byggverkstaden kan man räkna med att det rullas ut lok och vagnar på löpande band. Faktiskt så snabbt att man ifrågasätter om verkstaden är belägen i en annan tidsdimension! När det dyker upp nya tekniker och nya sätt att skapa saker på till Trainz så är LAn först att utforska det. Det finns personer som påstår att om man skulle rada upp alla fordon som LAn skapat så skulle de nå runt hela Trainz-jordgloben. Vi betvivlar inte sanningshalten i detta påstående.

Svenolov/svenolle

Scriptmästare och trollkonstnär som kan få Trainz att dansa precis hur som helst efter sina binära instruktioner. Är hjärnan bakom de viktigaste svenska scriptbiblioteken som vi har i Trainz, nämligen STL-koppel som ser till att våra vagnar är korrekt sammankopplade och Signal Source där både moderna, äldre och väldigt gamla signalsystem bundits samman till ett gemensamt script. Även om majoriteten av arbetet inte syns direkt så hade mycket av föremålen här på sidan varit en omjölighet utan hans kunnande.

Korvtiger

Nitkontrollerare, dokumenterare och järnvägshistorisk expert. Bygger kopior av vagnar som i verkligheten byggdes inom intresseområdet mellan 1891 och 1929. Allt som byggs är noga researchat och man kan slå sig i backen på att frimärkena på breven i personvagnarnas postavdelningar är av rätt årgång när denne byggare har varit i farten. Det är även Korvtiger som ser till att våra lok och vagnar rullar på ett realistiskt sätt genom ett outtröttligt räknande och jämförande av bromssträckor och dragkrafter.


STL-EB

STL tar även hjälp från utifrån, framförallt av följande två personer. Vi brukar då gå under namnet STL-EB

Ekankal

Trainz-Rembrandt och förste målarmästare. Ekan kan få de mest tråkiga polygoner att skina så som bara länge använda och nedsmutsade plåtytor på lok och vagnar kan. Texturerna visas gärna upp på egenbyggda banor som har sådan detaljrikedom att en del misstänker att det fuskas med verkliga fotografier. Många av STLs texturer till både lok och vagnar bär Ekans signatur.

Bengan

Omegatestare och texturvädrare. Bengan har den mycket underskattade förmågan att kunna hitta de mest svårhittade fel. Av många skulle detta kanske ses som något oerhört irriterande, men vi på STL finner detta vara en mycket bra egenskap då vi alltid söker uppnå högsta kvalité. Dessutom tillför Bengan variation bland texturerna så att våra Trainz-tåg ser lika varierade och slitna ut som de gjorde i verkligheten.

STW

Vi på STL har även fått lov av våra föregångare STW (Swenska Tågwerkstäderna) att använda delar av, bygga om och uppdatera deras material till nyare versioner av Trainz. På assets som har någon form av ursprung i STW-material är detta därför angivet.