Svenska Tåg Laboratorierna

Spår

För att kunna köra tåg behöver man spår. Sådant kan man hitta på den här sidan.

Procedural Track spårpaket, normalspår och smalspår

av: LAn

Uppdaterad 2017-03-03

Spårpaket med 18 spår gjorda med Procedural Track (PT) - systemet som gör att spåren automatiskt sätter ut detaljerade växel- och korsningsdetaljer.

Paktet innehåller spår med följande attribut:
För 600mm, 891mm och 1067mm spårvidd:
- Spikat spår med grusballast
- Spår utan ballast, enbart slipers

För normal spårvidd, 1435mm (Samtliga spår finns med och utan ballast):
- Spår med betongslipers
- Spikat spår
- Spikat spår med underläggsplattor
- Bultat spår med underläggsplattor
- Spikat spår med lättare vikt för sidospår
- Spikat spår med rostiga räler för sidospår

Extra grejer:
- Marktexturer matchande spårens ballast
- Spårtäcken med snö, gräs eller löv för normal spårvidd

Gatuspår för spårväg, 1000mm och 1435mm spårvidd

av: LAn

Uppladdad 2016-07-31

Gatuspår för Göteborgs spårvägar och LKABs spårvägar med 1435 respektive 1000mm spårvidd.

Paket med järnvägsbroar

av: bjornl, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-07-31

Bropaket med 15 järnvägsbroar byggda av BjörnL och LAn.

Paktet innehåller följande broar:
- Balkbro För 600mm, 891mm, 1067mm och 1435mm spårvidd
- Balkbro med rostiga skenor för normalspår
- 2 balkbroar med treskensspår 1435/891mm
- Valvbro
- Bron över Järleån
- Bågbro
- 5 fackverksbroar

Smalspårpaket, 600mm, 891mm och 1067mm spårvidd

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-04-03

Smalspårspaket med 81 stycken spårtyper med tre spårvidder, 600mm, 891mm och 1067mm i 2 metersektioner.

Paktet innehåller spår med följande attribut:
- Tre spårvidder, 600mm, 891mm och 1067mm.
- 8 olika ballasttexturer
- Varav 3 ballasttexturer med snö
- Spår helt utan ballast
- Gaturäler
- Två typer av underbyggnad:
     A med krön
     B utan krön
- Övergångsbitar mellan A- och B-underbyggnad

Endast räler, 1435mm

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-04-03

Normalspår, 1435mm spårvidd, med enbart räler, utan ballast och utan slipers. I två varianter med rälsvikt av 30 respektive 60kg/m.

STW spårpaket

av: STW-Tomas/chakz0r, Korvtiger

Uppladdad 2016-04-03

STWs spårpaket innehållande 294 spår av olika sorter. Uppdaterat till TS20xx/TANE-standard av Korvtiger.

Paktet innehåller spår med följande attribut:
- Träslipers, eller betongslipers
- Rostiga eller icke rostiga räler
- Totalt 21 olika ballasttexturer
- Varav 6 ballasttexturer med snö
- Tre längder, 2m, 4m och 16m sektioner.
- Tre typer av underbyggnad:
     A med krön
     B utan krön
     C med krön och banvall (endast 4m sektioner)
- Övergångsbitar mellan A- och B-underbyggnad (endast 4 och 16m sektionerna)