Svenska Tåg Laboratorierna

Godsvagnar

Godsvagnar behövs i stora mängder på de flesta banor. Här finner du godvagnar av de standardmodeller som varit vanliga genom åren.

De flesta av vagnarna på den här sidan har texturegroups med olika målningar/vädringar som slumpas när de sätts ut. Man kan även välja textur manuellt genom att öppna propertyrutan för vagnen.

I stort sett alla vagnar på denna sida behöver följande dependencies: STL-koppel, STL-produkter, Engineconfigs för vagnar. Alla dessa återfinns under fliken övrigt och behöver bara laddas ned en gång.

SJ Hs

av: Korvtiger

Uppdaterad V1.1 2023-11-11 med reklamskyltar för banantransport
Uppladdad 2023-10-19

Kylvagn littera Hs i 1930-talsutförande. SJ lät tillverka flera modeller av denna kylvagn mellan 1907 och 1916, ursprungligen med littera H3, men från 1922 omlitterade till Hs. Vagnarna användes för transport av livsmedel som mjölk, smör, frukt, kött och fisk. Vagnarna kunde både kylas med is på sommaren för att hålla nere temperaturen, så väl som skydda varorna från frost vintertid genom ång- och senare även eluppvärmning. Denna modell är i 1930-talsutförande med stående panel, tryckluftsbroms, ång- och eluppvärmning, moderniserade isbehållare med luckor längs hela taket och borttagen bromshytt. Modellens dörrar och luckor kan öppnas. Paketet innehåller även tre laster: is som bulklast, mjölkkannor samt lådor med färsk fisk. De två sistnämnda följer även med som sceneryobjekt. Vagnen har PBR-texturer med tre variationer med olika märkning. Dokumentationsblad med vagntypens historia ingår.

Dependencies:
 • STL Source (v4.64.0)
 • Engineconfigs för vagnar

SJ NNsp, NNmp och Nmp

av: Tanigardi

Uppladdad 2023-10-12

Öppna godsvagnar för 891 mm spårvidd. Vagnar med SJ-märkning, baserade på vagnstyper som rullat framförallt på BLJ - Byvalla Långshyttans Järnväg. Vagnarna har stolpar, men inga lämmar och lämpar sig för bland annat last av timmer och virke. Paketet innehåller tre vagnar med tre texture-varianter och märkningar vardera samt en last specialanpassad för NNsp bestående av lådor under presenningar. Vagnarna har PBR-texturer.

Dependencies:
 • STL Source (v4.64.0)
 • Engineconfigs för vagnar
 • BLJ Laster PBR

SJ Gsp

av: Tanigardi

Uppladdad 2023-10-12

Sluten godsvagn för 891 mm spårvidd. Vagnen har SJ-märkning, men är baserad på en vagnstyp som rullat på BLJ - Byvalla Långshyttans Järnväg. Vagnen har öppningsbara dörrar och PBR-texturer med tre vädringar med olika märkning.

Dependencies:
 • STL Source (v4.64.0)
 • Engineconfigs för vagnar
 • BLJ Laster PBR

SJ Isp

av: Tanigardi

Uppladdad 2023-10-12

Öppen godsvagn för 891 mm spårvidd med höga lämmar. Vagnen har SJ-märkning, men är baserad på en vagnstyp som rullat på BLJ - Byvalla Långshyttans Järnväg. Vagnen har trälämmar och var avsedd för tranport av bulklaster, som sand, grus, betor med mera, men även styckegods. Vagnen har PBR-texturer med tre vädringar och olika märkning.

Dependencies:
 • STL Source (v4.64.0)
 • Engineconfigs för vagnar
 • BLJ Laster PBR
 • STL Laster och STL bagage

SJ Os

av: Korvtiger

Uppladdad 2023-09-18

Öppen godsvagn av 1898 års modell. Av de många öppna godsvagnar av 1898 års modell med littera N3, NN3, R3 och I3 byggde SJ om dem alla till ett standardiserat utförande från 1920-talet och gav dem från 1922 littera Os. Dessa vagnar hade fällbara plåtlämmar och stolpar och kunde användas både till bulklaster som kol, betor, grus och annat, samt till timmertransporter. Paketet innehåller de två varianter av vagnstypen, en bromsad med rangerbromsplattform, samt en utan broms, men med tryckluftsledning. Vagnarna har PBR-texturer. Dokumentationsblad med vagnarnas historia ingår, samt 3 meters timmer som produkt

Dependencies:
 • STL Source (v4.64.0)
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

Tankvagnar för klor och salpetersyra

av: Lan

Uppladdad 2017-08-18

Tankvagn för transport av faliga vätskor, så som saltsyra, lut eller salpetersyra.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ G3 godsfinkor

av: Korvtiger, Ekankal

Uppladdad 2017-08-15

Sluten godsvagn av 1898 års modell. Stommen i den svenska godstrafiken utgjordes under första havlan av 1900-talet av denna vagnstyp som användes för att lasta styckegods, men även hästar och hängande kött. 1922 litterades vagnarna om till Gs med två extra varianter Gsh och Gsk för vagnar utrustade för häst- respektive kötttransport. Paketet innehåller de tre ursprungliga varianterna på vagnstypen, två med broms och en utan. Texturerna är gjorda i sammarbete med Ekankal. Dokumentationsblad med vagnarnas historia ingår

Dependencies:
 • STL Source (v4.33.0)
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Q51 transformatorvagn

av: LAn, Robert Österman, Christian Dalin, MatsH

Uppladdad 2017-03-19

SJs tyngsta vagn för specialtransporter, littera Q51 från 1961 med följevagn Q51F. Vagnen är byggd för att bära upp till 260 ton och har balkar med styrbar bredd för att kunna lasta föremål av olika bredd. Vagnen används framförallt för att bära transformatorer. 1967 litterades den om till Saa-z och 1981 till Uaai-z. Följevagnen skrotades och ersattes 1975. Byggd av LAn, med följevagn ombyggd från Robert Östermans 60-talsvagn.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Uh tankvagn

av: MatsH (STW), Ekankal

Uppladdad 2017-03-17

Tankvagn SJ littera Uh av 1940-talsmodell, urpsungligen littera Q12. Modell av MatsH för STW, uppdaterad till STL-standard och med ett flertal nya texturer av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source

SJ Ou vagn för storbehållare

av: LAn, Bengan

Uppladdad 2017-01-27

Godsvagn för storbehållare från 1950-talet. Dessa utvecklades under SJs system med leveranser dörr-till-dörr där man skulle kunna transportera specialbyggda containrar både på lastbil och järnväg. Innehåller vagn littera Ou, en körbar Scanialastbil samt en mängd olika storbehållare som produkter.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SGGJ R3 Kalkvagnar

av: LAn, Ekankal, Korvtiger

Uppladdad 2017-01-25

Täckta lådvagnar av 1898 års modell för transport av kalk. Vagnarna är märkta SGGJ för Sala-Gysinge-Gävle Järnväg men överrensstämmer med SJs littera R3, 1898 års standardtyp av kalkvagn. Vagnarna hade tak med luckor för att skydda kalken från fukt och målades vita för kalkavlagringarna skulle märkas mindre. När kalktransporterna alltmer kom att skötas på andra sätt blev vagnarna övertaliga och många byggdes om till öppna vagnar genom att taket togs bort, eller användes till soptransporter. Innehåller vagnar med och utanbromshytt, samt utan tak, både som två och treaxliga. Flera texturer gjorda av Ekankal medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

Sju moderna täckta godsvagnar

av: Topae, STW, LAn, Ekankal, Bengan

Uppladdad 2016-10-11

Paket med 7 olika typer av moderna täckta godsvagnar. Innehåller vagnar med littera Hbbillns, Hbis, Habins, Hiirrs, Hirrs, Laais och Laaips. Vagnarna är ursprungligen byggda av Topae och STW och har moderniserats av LAn med flera texturer av Ekankal och Bengan. Paketet innehåller även en produkt med stålkablar från SSAB.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

Laas vagnar för biltransport

av: Topae, LAn, Bear, sami55, captainkman, Bengan

Uppladdad 2016-10-11

Godsvagnaspar för biltransport littera Laas. Vagnar är ursprungligen byggda av Topae är modifierade och texutrerade till Laas av LAn. Innehåller även tre bilprodukter med Volvo PV, VW 1300 och SAAB 96-bilar gjorda av sami55, captainkman och Bear med texturer av Bengan.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Grf kylvagnar

av: Bengan, LAn, STW

Uppladdad 2016-10-11

Paket med SJ Grf med ett hundratal texturer gjorda av Bengan. Innehåller både vagnar med vita texturer och diverse reklammålningar.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Q37p överföringsvagn för 891mm spårvidd

av: LAn, Jockes

Uppladdad 2016-08-14

Överföringsvagn med 891mm spårvidd för lastning av normalspåriga godsvagnar. Under järnvägens barndom var arbetskraft billigt vilket innebar att det inte gjorde så mycket att man fick lasta om vagnar när transporten var tvungen att byta spårvidd för att komma fram. Dessa överföringsvagnar började tillverkas 1943 för att underlätta och minimera jobbet med att lasta om mellan spårvidder och således göra det hela billigare. De normalspåriga vagnarna kördes helt enkelt via en ramp upp på en smalspårig såkallad överföringsvagn och kunde sedan fortsätta sin färd på den smalare spårvidden. Överföringsvagnarna användes flitigt under smalspårsbanornas sista år och förlängde antagligen livet på många av dem. I paketet medföljer normalspåriga vagnar av littera G och O som produkter, vilka kan placeras på överföringsvagnarna. En omlastningsramp och lösa koppeldelar som sceneryobjekt medföljer även.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

DONJ Kranvagn Q2 och tankvagn/tjärvagn littera M

av: bjornl, LAn

Uppladdad 2016-05-08

Paket med 5 DONJ vagnar för 891mm spårvidd. Tjärvagn ombyggd från öppen vagn DONJ littera M, urprungligen byggd av bjornl. Vagnen blev senare ombyggd till tankvagn. Fiktiv kranvagn littera Q2 i tre delar baserad på SJs normalspåriga kranvagnar med samma littera. Kranen kan fällas ut med hjälp av pantograph-knappen i spelet.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ smalspåriga godsvagnar för 891mm och 1067mm spårvidd

av: LAn, Ekankal, Bengan

Uppladdad 2016-05-08

Paket med 8 godsvagnar av standardmodell för smalspår. 4 vagnar för 891mm och 4 vagnar för 1067mm spårvidd. Vagnarna är Gp/Gt, Hp/Ht, Op/Ot och Rp/Rt enligt SJs litterasystem där 'p' står för 891mm spårvidd och 't' för 1067mm spårvidd. Vissa av vagnarna är byggda efter verkliga förebilder, andra är rent fiktiva. Texturer av LAn, Ekankal och Bengan.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ M1, M2 och Mas äldre malmvagnar

av: LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-03-30

Äldre malmvagnspaket innehållande malmvagnar av 1886-1950 års modeller. De äldsta vagnarna littra M1 (i Trainz kallad UK och XUK) byggdes för den engelskägda Malmbanans byggare, S&NJ (Sverige & Norges Järnväg) 1886 av en firma i Birmingham. Det visade sig att den grova malmen hade en lägre densitet än vad man räknat med och vagnarna utnytjade därför inte axlarnas och banans maximala bärighet. Nya vagnar levererades med ett högre skrov (SK) vilka nyttjade maxlasten bättre. 1894 höjdes skrovet på de äldre vagnarna genom att man byggde på en kant (MK). Samtliga av dessa vagnar levererades med tryckluftsbroms, fabrikat Westinghouse, troligen bland de första i Europa med sådana moderniteter. S&NJ gick i konkurs och vagnarna köptes då upp av SJ år 1891 som tog över trafiken på banan som nu kom att kallas Malmbanan. 1900 började man bygga malmvagnar med littera M2 som skulle klara högre axellast än M1. Dessa tillverkades i 3 varianter, modell 1900, 1902 och 1908. Efter 1922 litterades M1-vagnarna om till Mam eller Maö beroende på bärigheten och M2 fick littera Mas. 1950 levererades en ny serie med malmvagnar littera Mas som hade en ännu högre och helsvetsad korg. Samtliga vagnar har sitt ursprungliga littera i spelet. De flesta av vagnarna har vädrade texturer gjorda av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage (Nedladdad 2016-03-29 eller senare)

SJ L och Lr träkolsvagnar

av: LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-03-29

Träkolsvagnar littera L och Lr. 1902 beställde SJ nya träkolsvagnar av en ny typ med längre axelavstånd än tidigare för att bättre kunna nyttja den maximala lastvikten då träkol inte väger så mycket. Resultatet blev littera L4, en vagn med glesa väggar som efter 1922 litterades Lr. Littera L var träkolsvagnen i 1935 års standardserie, men då man hade överskott på träkolsvagnar vid presenterandet så byggdes enbart 10 vagnar år 1939. Paketet innehåller flera vädrade texturer gjorda av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage (Nedladdad 2016-03-29 eller senare)

SJ Uadh/Uadp/Uadk och F040 moderna malmvagnar

av: LAn, Bengan

Uppladdad 2016-03-29

Malmvagnar av 1970 och 2006-års modeller. Paketet innehåller fyra malmvagnar, Uadh, Uadp, Uadk och F040 (Fanoo) med en mängd texturer och vädringar av Bengan.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage (Nedladdad 2016-03-29 eller senare)

SJ O, Oa och Ob öppna godsvagnar

av: LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-03-29

Öppna godsvagnar littera O, Oa och Ob av 1935 års standardmodell. Paketet innehåller littera O, tvåaxlig öppen vagn, Oa treaxlig öppen vagn och Ob extra lång öppen vagn på boggier. Innehåller flera vädrade texturer gjorda av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ N3 & NN3 virkesvagnar

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Virkesvagnar av 1898 års modell. Paketet innehller två liknande öppna vagnstyper med stolpar, dels NN3 helt utan väggar och dels N3 med låga, fasta väggar. Vagnastyperna var några av SJs vanligaste under det tidiga 1900-talet och användes till att frakta all möjlig typ av styckegods, men framförallt timmer och virke. Vagnarna fick förlängt liv på 20-talet genom att de byggdes om till vagnar med låg plåtläm, littera Os. Dokumentationsblad med både dessa vagnars och godsvagnen i allmänhets historia ingår

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ I3 spannmålsvagnar

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Lådvagnar av 1898 års modell. En vanlig vagnstyp på svenska järnvägar fram till 1920-talet som användes för att frakta bulklaster som träkol, spannmål och sockerbetor. Under 20-talet moderniserades vagnarna, fick låga plåtlämmar, stolpar och litterades om till Os. Dokumentationsblad med vagnarnas historia ingår

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ G, Gui, och F6 täckta godsvagnar

av: LAn, Ekankal, Bengan

Uppladdad 2016-03-23

Täckt godsvagn av 1935 års standardmodell, littera G. Innehåller även F6 som var G-vagnar med löstagbar cykelupphängning ombyggda 1943 och Gui som är samma vagnar efter att de byggts om med en ny typ av cykelupphängning 1959. Dessa vagnar användes även för trupptransport.

Vagnarna i paketet är uppdelade i flera delar med 19 vagnar med vanliga bruna texturer (BR), 7 vagnar med andra färger än brun (AF) och 16 vagnar med reklammålningar (PR).

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ Hs kylvagn

av: LAn, Ekankal, Bengan

Uppladdad 2016-03-23

Kylvagn Hs, tidigare H3 av 1911 års modell i 30-talsutförande. Vagnarna var kylda med isblock som sänktes ned i luckor i taket för att kunna frakta färska matvaror. Innehåller texture-group med 6 texturer, bland annat med reklammålningar.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ Or öppen godsvagn

av: LAn, Ekankal

Uppladdad 2016-03-23

Öppen godsvagn littera Or, tidigare NN4/NNr av 1912 års modell i 30-talsutförande. Vagnarna byggdes ursprungligen med låga plåtlämmar och bromshytt som littera NN4. Under 20-talet beställde SJ nya vagnar med högre plåtlämmar och bromsplattform istället för hytt med littera Or. De äldre NN4/NNr-vagnarna blev under 30-talet ombyggda till Or, vilket är det utförandet som dessa vagnar är i. Innehåller texture-group med 6 olika texturer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage